LESNÍ MYSL

Co program LESNÍ MYSL nabízí...


  • Procházka lesem na místech, která neznáte.
  • Jednoduchá cvičení bez hlídání času a povinností.
  • Zprostředkuji Vám větší propojení se sebou a svým tělem. Lesní mysl se nedá příliš popsat, ta se musí zažít.


  • Kromě procházky na čerstvém vzduchu a v klidu lesa si domů odnesete schopnost vidět v životě krásu a " to dobré", nadhled a vnitřní ukotvení.
  • Získáte dovednosti k udržení životní rovnováhy a s velkou pravděpodobností i umění klást si otázky a nalézat odpovědi.
  • Les se stane Vaší ladičkou.
  • Bonusem je posílení imunity a odolnosti.


LESNÍ MYSL je finský koncept seberozvoje a péče o sebe, který je navržený tak, aby využíval a prohluboval přirozené léčivé účinky lesa a přírody.

Nejedná se o žádnou ezoteriku, ale o metodu založenou na nejnovějších vědeckých výzkumech a poznatcích o vlivu přírody na člověka. LESNÍ MYSL je inspirovaná nejnovějšími trendy v psychologii, terapii a koučování. Autorkou konceptu je Finka Sirpa Arvonen, která stála i u zrodu nordic walkingu.

Základem LESNÍ MYSLI  jsou jednoduchá cvičení nefyzického charakteru, probíhající ideálně v lese nebo kdekoliv v přírodě. Při používání těchto cvičení člověk trénuje dovednosti vedoucí k udržení životní rovnováhy.

                                                Další zajímavé informace :     www.lesnimysl.cz


Vytvořte si webové stránky zdarma!