LES V RUCE

LES V RUCE


  • Autorský program LES V RUCE pro domovy seniorů a pečovatelská centra, lázně.


  • Aktivace smyslů pomocí nejrůznějších přírodnin a zvuků lesa, obrázků, mluveného slova.


  • Možné kombinovat s využitím ZVONKOHRY...

Vytvořte si webové stránky zdarma!