KARTY CTNOSTÍ


  • Vzdělávací programy pro školy 

Programy Krajinou ctností je možné připravovat podle individuálních požadavků a potřeb. Náplně programů mohou vycházet z tematických plánů jednotlivých škol.

Jako učebnu je možné využít i školní zahradu, blízký les nebo louky a parky.

Lze také kombinovat s finským konceptem LESNÍ MYSL.

Délka programu 2 – 4 hodiny.

Projekt  "PĚTILÍSTEK" teď pilotuji v ZŠ a MŠ Sloup v Čechách a je koncipován na období pěti měsíců. V červnu pak bude završen slavností STROMOKRUH.


Malá ochutnávka: 


  • SEBELÁSKA - Karty můžeme využít i pro téma zdravá strava a péče o tělo.

Každý má ZODPOVĚDNOST za zdraví vlastního těla, a proto je dobré projevit STAROSTLIVOST při výběru potravin a ZVÍDAVOST, co vybrané jídlo udělá s naším tělem.

Nejen děti ale i mnozí dospěláci často konfrontují svoji SEBEKÁZEŇ a SILNOU VŮLI, když se snaží odolat pokušení mlsat dobré, leč nezdravé potraviny. V souvislosti s přípravou svačin můžeme děti vést k SAMOSTATNOSTI. Naopak při přípravě společné večeře doma můžeme trénovat VZÁJEMNOST.

Vytvořte si webové stránky zdarma!